Privacy-beleid

Nuytten Verzekeringen NV hecht belang aan uw privacy.  We verbinden er ons toe om uw persoonsgegevens zorgvuldig, transparant en conform de geldende wetgeving te verwerken.

Met deze privacyverklaring informeren wij U over onze werkwijze aangaande het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw persoonsgegevens.

De verordening EU2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 96/46/EG vormt de toepasselijke wetgeving.

Meer informatie kan U ook vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommissie.be

Deze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen: (kandidaat)verzekeringsnemers, verzekerden, begunstigden of derden.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Naargelang het verzekeringstype kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam, voornaam en adres
  • E-mailadres en telefoonnummers,
  • Beroep
  • Kenmerken van uw landbouwactiviteit

Deze gegevens worden door ons enkel verwerkt in het kader van de noden eigen aan onze dienstverlening, met name om U te informeren over verzekeringsproducten, ter voorbereiding van of voor het afsluiten van een verzekeringscontract of voor het beheer van een schadegeval.  Wij verwerken deze gegevens ook om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te kunnen naleven (MiFID, anti-witwas en fiscale verplichtingen).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Onze systemen voorzien passende beschermingsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, niet gewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te vermijden.

Waarom delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.  Zo worden uw persoonsgegevens meegedeeld aan verzekerings- maatschappijen of met derden (o.a. advocaten, experten,…).

Gegevens consulteren, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en te verbeteren. U heeft eveneens het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens mits daardoor onze dienstverlening niet in het gedrang komt, of de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen niet verhinderd wordt.
Uw verzoek tot inzage, correctie of verbetering kan U sturen naar info@nuytten.eu.  We zullen zo snel als mogelijk reageren op uw verzoek.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.