Praktisch2019-10-15T06:02:46+00:00
FAQ items aan het laden...

Praktisch

Hoe gaan we tewerk?

 • U bezorgt ons uw verzamelaanvraag (die U ingevuld heeft op het e-loket landbouwvlaanderen.be) en de jaarproductie van de betreffende teelt over de laatste vijf jaar.
 • Voor contractteelt bezorgt U ons de eenheidsprijs voorzien in het contract met de verwerker (contractprijs/contractwaarde).
 • Voor nieuwe teelten of meer algemeen teelten waarvoor U minder dan drie jaar productie-ervaring heeft gebruiken we forfaitaire referentiewaarden.
 • Tot slot bepaalt U vanaf welke vergoedingsdrempel U verzekerd wil zijn. U heeft de keuze tussen minimaal 20% schade, of mits een verhoogde premie minimaal 15% schade.
 • Deze gegevens laten ons toe de verzekeringspremie te bepalen.

Hoe bepalen we de schadevergoeding?

 • Als vast staat dat een verzekerde teelt door vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw- of ijs, hevige of aanhoudende regen, of ernstige droogte beschadigd is voor meer dan 20% vergoedt de verzekeraar de schade die de vergoedingsdrempel overschrijdt (standaard 20%, of 15% mits betaling van een verhoogde premie).
 • De vergoeding wordt berekend op de gemiddelde opbrengst van:
  • de laatste 3 jaar
  • de laatste 5 jaar waarbij het slechtste en het beste jaar niet meegerekend wordt.

Hoe werkt de subsidiëring door de Vlaamse Overheid?

 • De Vlaamse Overheid betaalt de subsidie aan de landbouwer. De subsidie bedraagt 65% van de netto premie (de betaalde premie verminderd met de verzekeringstaksen) die overeenstemt met de vergoedingsdrempel van 20%.
 • De premieverhoging om de vergoedingsdrempel te verlagen naar 15% en de verzekeringstaksen worden door de Vlaamse Overheid niet gesubsidieerd.
 • Een voorbeeld: U verzekert zich met de vergoeding voor schade die hoger is dan 20% en U betaalt daarvoor 100 € per hectare plus taksen (9,25 €) of een totale premie van 109,25 €.
  De Vlaamse Overheid subsidieert 65 €.
  Na tussenkomst van de Vlaamse Overheid is uw kostprijs van de Brede Weersverzekering 44,25 € per hectare.

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen.  

Nederlandse landbouwers kunnen inloggen op het e-loket en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Andere buitenlandse landbouwers kunnen indienen op papier of een volmacht geven aan iemand die in Vlaanderen een e-ID heeft en kan inloggen op e-loket.

Wie zijn wij?

De Brede Weersverzekering is een merk van Nuytten Verzekeringen N.V.

Nuytten Verzekeringen N.V. is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar die erkend is door de F.S.M.A. onder nummer 023261A.

Nuytten Verzekeringen is gevestigd te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 17.

U kan Nuytten Verzekeringen N.V. bereiken via telefoon op nr. 051 22 40 43 of via mail op info@nuytten.eu.

Website : www.nuytten.eu.

Fruit
Go to Top